http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/images_conseil-constitutionnel_interface/zoneHautGauche/logo.gifLa loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est approuvée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009).
Le Conseil constitutionnel décide:
Article premier.- L'article 53 de la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/images_conseil-constitutionnel_interface/zoneHautGauche/logo.gifZákon o poradenství pro volbu povolání a odborného vzdělávání v průběhu života je schválen Ústavní rady (rozhodnutí č. 2009-592 DC ze dne listopad 19, 2009).
Článek .- první § 53 zákona o poradenství a vzdělávání v průběhu života, není protiústavní.
Článek 2 .- Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Francouzské republiky. Více...