20 août 2015

European Area of Freedom, Security and Justice

Résultat de recherche d'images pour The main steps of the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) development are taken into consideration, from its origins to the Lisbon Reform, up to the present situation. More...

Posté par pcassuto à 08:34 - - Permalien [#]


Granai della memoria

Résultat de recherche d'images pour Il progetto “Granai della Memoria” è un ambizioso percorso scientifico e didattico. Scopo del lavoro è quello di raccogliere e comunicare in video le memorie del mondo attraverso un complesso archivio multimediale. More...

Posté par pcassuto à 08:33 - - Permalien [#]

Otwarte zasoby edukacyjne

Résultat de recherche d'images pour Kurs powstał z myślą o pracownikach polskich uczelni, którzy na co dzień wykorzystują materiały z Internetu i chcieliby uporządkować swoją wiedzę na temat tego, z czego korzystają i jaki jest status tych materiałów. More...

Posté par pcassuto à 08:32 - - Permalien [#]

Osoby z niepełnosprawnością w środowisku społecznym

Résultat de recherche d'images pour W niniejszym kursie dr hab. Fedorowicz-Kruszewska wyjaśnia, kim są de facto osoby niepełnosprawne, jaki jest ich wizerunek w społeczeństwie oraz jak zachowywać się wobec osób niepełnosprawnych. More...

Posté par pcassuto à 08:31 - - Permalien [#]

Materiały edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

Résultat de recherche d'images pour W tym kursie dr hab. Fedorowicz-Kruszewska prezentuje materiały edukacyjne umożliwiające osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym. Omawia m. in. książki i czasopisma brajlowskie, brajlo-drukowe, materiały tyflograficzne oraz książki dotykowe i mówione. More...

Posté par pcassuto à 08:30 - - Permalien [#]


Technologie komputerowe wykorzystywane w edukacji osób niepełnosprawnych

Résultat de recherche d'images pour W niniejszym kursie autorka omawia sposób działania i możliwości wykorzystania takich narzędzi, jak monitory, notatniki i drukarki brajlowskie, elektroniczne powiększalniki i lupy, urządzenia lektorskie, urządzenia wspomagające słyszenie oraz alternatywne klawiatury i myszy. W osobnym rozdziale dr hab. Fedorowicz-Kruszewska przedstawia ponadto specjalistyczne oprogramowanie i programy edukacyjne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. More...

Posté par pcassuto à 08:29 - - Permalien [#]

Prawa autorskie w kształceniu na odległość

Résultat de recherche d'images pour Materiał podzielony jest na dziesięć części, w których dr Wałachowska omawia pojęcie utworu jako przedmiotu ochrony prawno-autorskiej, czas ochrony praw autorskich oraz odpowiedzialność za ich naruszanie. More...

Posté par pcassuto à 08:28 - - Permalien [#]

Metodyka e-learningu

Résultat de recherche d'images pour W niniejszym kursie na początku przedstawione są istota i cechy e-learningu, cele i treści kształcenia zdalnego oraz zasady kształcenia w środowisku internetowym. W dalszej części dr Kwiatkowska omawia m. in. metody kształcenia zdalnego, rolę nauczyciela i ucznia w środowisku internetowym oraz formy organizacyjne procesu kształcenia na odległość. More...

Posté par pcassuto à 08:27 - - Permalien [#]

Tworzenie multimedialnych treści e-learningowych

Résultat de recherche d'images pour Kurs podzielony jest na dwie części: teoretyczna i praktyczną. W części teoretycznej dr Kwiatkowska omawia cechy, funkcję i strukturę materiałów e-learningowych, przedstawia także zasady wykorzystywania materiałów multimedialnych w dydaktyce. More...

Posté par pcassuto à 08:26 - - Permalien [#]

Praca z grafiką cyfrową na potrzeby e-learningu

Résultat de recherche d'images pour W niniejszym kursie zostały przedstawione metody pracy z grafiką cyfrową na potrzeby zdalnego nauczania. Na kolejne moduły składają się notatki w postaci krótkich, ilustrowanych opracowań, filmy instruktażowe oraz zadania do samodzielnego wykonania. More...

Posté par pcassuto à 08:25 - - Permalien [#]