Résultat de recherche d'images pour Zaangażowanie nauczycieli w proces projektowania materiałów do nauczania opartych na technologii ma korzystny wpływ na zdobywanie wiedzy przez nauczycieli i może prowadzić do zwiększenia poczucia odpowiedzialności, co z kolei sprzyja wprowadzaniu innowacji i technologii. More...