Résultat de recherche d'images pour Assimilar la comunicació científica com a part fonamental de la recerca científica i entendre la funció comunicativa i el destinatari dels principals gèneres científics (article, resum, presentació). More...