Tüsem Logo30 Nisan-1 Mayıs 2010 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Ulusal Sürekli Eğitim Merkezleri Toplantısı” sonucunda SEM’ler Birliği Konseyi oluşturulmasına karar verildi. 17 Aralık 2010 tarihinde, rektörlüklerinden onay alan 27 üniversiteden gelen 37 temsilci ile ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde toplantı düzenlendi ve Toplantı sonucunda Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi kuruldu. TÜSEM Konseyi’nin şuanda 100’e yakın üyesi bulunmaktadır.
Konseyin temel amacı, merkezlerde düzenlenen tüm eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme, belgelendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Sürekli Eğitim Merkezlerinin daha aktif, daha yaygın ve daha kaliteli eğitim veren kurumlar haline getirilmesini sağlamak ve ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.  Ayrıca Sürekli Eğitim Merkezlerinin mali ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek çözümlenmesini sağlamak, ortak proje önerilerinde bulunmak, ortak eğitimlerin düzenlenmesinde koordinasyon görevini üstlenmektir.