Pomimo dużego znaczenia zgodności między kształceniem a życiem zawodowym, na drodze tej pojawiają się istotne trudności. Grywalizacja oznacza wprowadzanie elementów gry do innej sfery życia. Chociaż przydatność grywalizacji w procesie kształcenia jest udowodniona, to jej potencjał w zakresie łączenia edukacji i życia zawodowego wciąż pozostaje niewykorzystany. Learning in cyber-physical worlds_From-field_39_3.pdf. More...