Sveriges lantbruksuniversitets startsida.SLU får goda omdömen i EU:s nya universitetsrankning U-Multirank. Eftersom denna rankning är flerdimensionell och inte någon ”tio i topp-lista” finns ingen sammanvägd bedömning.
Men ur den kan man ändå utläsa att SLU placerar sig bland de fem-sex främsta universiteten i Sverige inom de undersökta forskningskriterierna, till exempel när det gäller antal citeringar, antal publiceringar i vetenskapliga tidskrifter och andelen internationell sampublicering.
U-Multirank omfattar drygt 850 lärosäten i sjuttio länder med sammanlagt över tusen fakulteter och femtusen kursprogram.
Läs mer: www.umultirank.org