http://www.aeres-evaluation.fr/var/aeres/storage/images/media/images/pelican2/272381-1-fre-FR/pelican.pngDepuis le 15 juin 2012, le portail PELICAN, dédié au dépôt des dossiers pour l’évaluation et la contractualisation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, est accessible pour les structures concernées par la campagne d’évaluation 2012-2013 (vague D).
Cette année, l’AERES met à disposition la plateforme dès juin (septembre, l’an passé) pour offrir davantage de temps aux établissements dans le dépôt de leur dossier, fixé au 15 octobre 2012 au plus tard.
Connectez-vous sur PELICAN: http://www.collecte.evaluation-contractualisation.fr. Téléchargez les modalités pratiques de transmission des informations.

Liens utiles
• Site internet de l’AERES: http://www.aeres-evaluation.fr. L’ensemble de la documentation sur les modalités d’évaluation et les contacts utiles à l’AERES sont disponibles sur le site de l’agence.
• Site de dépôt des dossiers d’évaluation (plateforme PELICAN) : http://www.collecte.evaluation-contractualisation.fr. Support de la plateforme PELICAN: aide.pelican@ collecte.evaluation-contractualisation.fr.
• Site de suivi des évaluations de l’AERES (GED): http://ged.aeres-evaluation.fr. Support de la GED de l’AERES: aide.ged@aeres-evaluation.fr

Siden juni 15, 2012, PELICAN portal, dedikeret til indsendelse af ansøgninger for evaluering og kontrahering af institutioner for videregående uddannelse og forskning, er tilgængelig for strukturer, der deltager i evalueringen kampagnen 2012-2013 (bølge D).
I år AERES leverer platformen i juni (september sidste år) for at give mere tid til institutioner i at gøre deres programmer, indstille til den 15. oktober 2012. Mere...