http://www.cariforef-mp.asso.fr/template/cariforef/img/logo.gifMichel Sapin est nommé ministre du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sous l'égide de Jean-Marc Ayrault, 1er ministre. Depuis 1995, plus aucun ministre de plein exercice n'avait la compétence « Formation professionnelle » inscrite expressément dans l'énoncé de son ministère. Marylise Lebranchu, nommée ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, aura sans doute également à traiter de la formation professionnelle, notamment sous l'angle de la gouvernance, puisque, durant la campagne présidentielle, l'équipe de François Hollande a annoncé vouloir renforcer les compétences des régions en matière de coordination et de mise en oeuvre des politiques d'orientation, de formation et d'insertion.Portail du Gouvernement.

http://www.cariforef-mp.asso.fr/template/cariforef/img/logo.gif Michel Sapin blev udnævnt til minister for arbejde, beskæftigelse, erhvervsuddannelse og den sociale dialog under ledelse af Jean-Marc Ayrault, den første minister. Siden 1995 havde mere end nogen minister fuld kompetence "Erhvervsuddannelse" udtrykkeligt i meddelelsen af ​​sit ministerium. Marylise Lebranchu, udnævnt til minister Reform, decentralisering og offentlig service, vil sandsynligvis også beskæftige sig med erhvervsuddannelse, navnlig med hensyn til styring, da under præsidentvalgkampen, den hold af Francois Hollande har annonceret planer om at bygge regionernes evne til koordinering og gennemførelse af politiske retningslinjer, uddannelse og integration. Mere...