http://www.formationauvergne.com/admin/telechargement_GENTIANE/ficTelecharge_1/images_gentiane/photoarcvae0.jpgVisez juste avec la Validation des Aquis de l'Expérience !
La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) permet d'obtenir tout ou partie d'une certification professionnelle (un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée, non salariée (commerçant, conjoint collaborateur, profession libérale, agriculteur ou artisan...) et/ou bénévole (syndicale, associative).
Cette rubrique VAE s'adresse à toute personne à la recherche d'information sur la VAE: les principes, les conditions, les étapes à suivre, à qui s'adresser...
Faites le plein d'information dans les rubriques:

Qu'est-ce que la VAE?
Qui est concerné?
Quelles étapes à suivre?                                     
Qui finance?                                                                             
VAE et VAP: quelles différences?
Réglementation.
Pour tout renseignement, contactez-nous.
En savoir plus pour les professionnels de l'orientation
En savoir plus pour les entreprises.
På mål med Aquis validering af erfaring!
Validering af opnået erfaring (VAE) giver alle eller en del af en professionel certificering (eksamensbevis, titel eller bevis for faglige kvalifikationer) på grundlag af erhvervserfaring ansat erfaring, selvstændig ( købmand, samarbejdspartnere, professionel håndværker eller landmand...) og/ eller frivillig (fagforening, Association).

Dette afsnit VAE for alle, der leder efter oplysninger om APEL: de principper, betingelser, de trin, hvor at gå...

Udfyld felterne oplysninger:

Hvad er APL?

Hvem er berørt?
Mere...