2793900 personnes ont été indemnisées par Pôle emploi en mars 2010 selon les derniers chiffres publiés. Toutes allocations confondues (y compris chômage, formation et préretraites), leur nombre a augmenté de 0,3 % sur un mois et de 12,2 % sur un an.
Parmi eux, 205 600 demandeurs d’emploi étaient en formation en mars 2010 :

- 98800 bénéficiaires de l'ARE formation, de l’AFF et de l’AFDEF (+ 5,3 % en un an),
- 86300 bénéficiaires de la Convention de Reclassement Personnalisé (+62,8 % en un an),
- 14900 bénéficiaires du Contrat de Transition Professionnelle (+397 % en un an),
- 1000 bénéficiaires de la Rémunération des Stagiaires du Régime Public (RSP) ou de l’allocation de Solidarité Spécifique Formation (ASS-F) (+0 % en un an),
- 4 600 bénéficiaires de la Rémunération Formation Pôle emploi (RFPE).

2793900 personer har kompenserats av sysselsättningen Center i mars 2010, enligt senaste siffrorna. Alla kombinerade bidrag (däribland arbetslöshetsersättning, utbildning och förtidspensionering), antalet har deras ökade med 0,3% under en månad och 12,2% på ett år.
Bland dessa arbetssökande var 205.600 i utbildning mars 2010:
- 98.800 mottagare av AER bildning , AFF och de AFDEF (5,3% på årsbasis)
- 86 300 mottagare av konventionen Omklassificering Custom (62,8% på ett år)
- 14.900 mottagare av Professional Transition avtalet (397% på ett år). Mer...