Assemblee nationale

Rapport Cherpion sur le projet de loi sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie. Le rapport préconise de faire de la formation professionnelle un outil efficace de la sécurisation des parcours professionnels, notamment en l'orientant mieux vers les salariés les moins qualifiés ou les plus fragiles ainsi que les demandeurs d'emploi.

Nationalförsamlingen

Cherpion betänkande om propositionen om inriktning och utbildning under hela livet. I rapporten rekommenderas att ta med utbildning som ett effektivt verktyg för att trygga karriärvägar, inklusive bättre rikta till de anställda som är minst kvalificerade och mest utsatta samt arbetssökande. Mer...