Lien vers le site du GIP Espace CompétencesL'essentiel n°3: Flexicurité et sécurisation des parcours / Mutations économiques et ressources humaines.
L'environnement socio-économique évolue de plus en plus vite et se transforme. Suite à deux conférences organisées par le Carif Espace Compétences, cet Essentiel aborde les questions de flexicurité et de mutations économiques à travers de nombreux témoignages d'experts. Consulter l'essentiel n°3.
Länk till webbplatsen för globala genomförandeplanerna Area FärdigheterMest 3: Flexicurity och säkerhet rangeland / ekonomiska och mänskliga resurser.
Den socio-ekonomiska miljön förändras snabbare och svängar. Efter två konferenser som anordnas av Space CARIF kompetens, detta Viktiga beskrivs flexicurity och ekonomiska förändringar i många sakkunnigbevisning. Se Nr 3 väsentliga.