Logo NacreL’accès et le retour à l’emploi par la création de sa propre entreprise est en plein développement en France, y compris parmi les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d’emploi, les jeunes sans qualification.

Le nombre de petites entreprises créées par les chômeurs ne cesse d’augmenter : ils étaient 40 000 à créer leur entreprise chaque année il y a 5 ans, ils sont 115 000 aujourd’hui et représentent plus de 40 % des créations d’entreprise (et même 50 % en janvier 2009). Un site internet présente le dispositif Nacre (nouvel accompagnement à la création d’entreprise), dispositif qui place la création d’entreprise au cœur des politiques de l’emploi. 

L'Auto-EntrepreneurUn lloc web per ajudar en la creació d'empreses. Accés i la reincorporació al treball mitjançant la creació de la seva pròpia companyia està creixent ràpidament a França, incloses les relatives als ingressos mínims, els aturats, els joves sense qualificacions. El nombre de petits negocis iniciats pels aturats és cada vegada més gran: són 40 000 per iniciar els seus propis negocis cada any uns 5 anys enrere, són 115 i 000 representen ara més del 40% dels nous negocis (i fins i tot el 50% el gener de 2009). Un lloc web presenta el dispositiu de nacre (nou suport a la iniciativa empresarial), un dispositiu que lloc de l'esperit empresarial en el centre de les polítiques d'ocupació. Més informació...